Subsidieadvies en Staatssteun

Subsidieadvies

Wij helpen zowel subsidieaanvragers als subsidieverstrekkers om hun ambities waar te maken. Wij kennen de subsidiemogelijkheden op regionaal, nationaal en Europees niveau en weten hoe je die benut. Wij weten ook hoe je als overheid stimuleringsgelden efficiënt inzet en zorgt dat ze bij de juiste projecten terecht komen. De subsidiewereld is een doolhof, waarbij het venijn vaak in de details zit. 

Onze expertise

  • Verwerving - kansen in beeld brengen, projecten ontwikkelen, aanvragen schrijven, projectmanagement, financieel beheer en verantwoording;
  • Verstrekking - programma’s en regelingen opzetten, uitvoeringsorganisatie vormgeven en implementeren, uitvoering subsidieverlening verzorgen;
  • Kennis - advisering met betrekking tot subsidievraagstukken, subsidie-organisatie, subsidietrainingen.

Klik op bovenstaande woorden om meer informatie over onze expertise te bekijken. 

Staatssteun

Wij helpen overheden financiële stimuleringsmaatregelen te nemen binnen de Europese staatssteungrenzen. Wij zoeken uit of een financiële bijdrage als staatssteun wordt gezien en welke vrijstellingsmogelijkheden er zijn. Daarmee krijg je zekerheid dat financiële steun niet als onrechtmatige staatssteun wordt aangemerkt.
Wij volgen de ontwikkelingen op staatssteungebied op de voet en kunnen je up-to-date adviseren over alle juridische aspecten op dit gebied.

Onze expertise

  • Toetsing - uitvoeren van staatssteunanalyses; toetsen van subsidieregelingen aan staatssteunregels;
  • Advies - staatssteunproof maken van bestaande en nieuw op te stellen subsidieregelingen, advies met betrekking tot vrijstellingsmogelijkheden (de-minimis, AGVV, DAEB etc.);
  • Kennis - staatssteuntrainingen.  

Klik op bovenstaande woorden om meer informatie over onze expertise te bekijken. 


Contact

Meer weten? Bel of mail Daan Ruigrok op 023 - 5471913 of via binnendienst@haute-equipe.nl. Voor inhoudelijke vragen kun je Martin Bremer mailen via martin.bremer@haute-equipe.nl.