Sociaal Domein

Sociaal Domein
In 2015 heeft de transitie in het sociaal domein plaatsgevonden. Sindsdien zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Nu, een aantal jaar later, is de vraag relevant hoe we de transformatie en de gedachte erachter, zelfredzaamheid, samenredzaamheid en de burger in zijn/haar kracht zetten, werkelijk vorm geven? 

Hoe vindt Haute Equipe daar een antwoord op?
Voor Haute Equipe-ers is een integrale aanpak de basis. Dit betekent dat degenen om wie het gaat, de burger, het uitgangspunt is bij het vinden van oplossingen. Daarbij kijken we naar de gehele leefwereld; niet alleen (de behoefte aan) zorg, maar ook (het gebrek aan) inkomen, werk, huisvesting, onderwijs etc. We werken met inwoners en andere partners gelijkwaardig samen. Wij ruimen onnodige bureaucratie op en denken in mogelijkheden en oplossingen. Daarbij zoeken we de grenzen van wet- en regelgeving op, en zijn we de kritische vriend die doorvraagt en luchtfietserij voorkomt.

Soms zal het nodig blijken regels los te laten om echt maatwerk toe te kunnen passen. Haute Equipe houdt van deze uitdaging. Dit alles doen wij samen én op basis van vertrouwen. Op een andere manier heeft het voor ons geen zin.

Wat hebben we gedaan?
Met adviseurs met ervaring op verschillende vlakken – zowel in de praktijk van zorg en welzijn, als ook beleidsmakers en strategen - zijn we in staat visie te ontwikkelen die ook echt uitgevoerd kan worden. Kijk eens naar dit rijtje opdrachten:

  • Programmamanagement, -leiding en -secretariaat
  • Beleidsadvies bij diverse gemeenten
  • Advies over financiën in het sociaal domein
  • Sturing en monitoring: van middelen naar resultaat 

Sociaal domein weekupdate
Wij verspreiden iedere woensdag per e-mail een overzicht van alle actualiteiten in het sociaal domein. Wil je dit wekelijkse nieuwsoverzicht ook ontvangen? Meld je aan via dit formulier. Het is voor overheidsorganisaties ook mogelijk om kosteloos vacatures in de nieuwsbrief op te laten nemen, deze kun je doorsturen aan onderstaand e-mail adres.

Kennismaken?
Onze adviseurs maken graag tijd vrij om nader kennis te maken. Een afspraak inplannen? Bel of mail onze Daan op 023 - 547 19 13 of binnendienst@haute-equipe.nl.

Met een glimlach!