Partners

Wij werken graag samen met andere organisaties die eenzelfde werkwijze hebben als Haute Equipe en ons aanvullen met specifieke ervaring en kennis.

 

Schaepkens

"Daadwerkelijk veranderen" is waar Schaepkens voor staat.

Schaepkens zorgt daadwerkelijk voor verandering van organisaties, teams en/of individuen om zo tot betere arbeidsprestaties te komen. Schaepkens is van toegevoegde waarde wanneer u op een onderbouwde en tegelijk praktische wijze wilt veranderen.
In samenwerking met Haute Equipe ondersteunen we in het gehele traject van visievorming en strategiebepaling naar het implementeren van verandering.

"Daadwerkelijk een verandering teweeg brengen" is wat Schaepkens intrinsiek motiveert. Dit betekent niet dat zij in alle gevallen de nieuwste management technieken of trends willen gebruiken. Nee, zij zijn erop gericht om een onderbouwd, begrijpelijk en realistisch antwoord te geven op ontwikkel- en verandervraagstukken.

Doordat wij zijn opgeleid in de psychologie en bestuurs- en bedrijfskunde ontstaat tegelijk een genuanceerde en realistische aanpak passend bij elk vraagstuk.

Schaepkens is zowel in Nederland als in België actief.

www.schaepkens.com / info@schaepkens.com

 

CELON

Celon richt zich op het inzichtelijk maken van het verleden, het nu en de toekomst van programma' s en projecten. Wat zijn de doelstellingen, hoeveel is daarvan behaald en wat moet nog gedaan worden, kortom liggen de programma' s of projecten op schema?

Dat doen we door het beschikbaar stellen van passende software en door dienstverlening waarbij ze op een praktisch manier ondersteunen. De combinatie van beide aspecten leidt tot de juiste (management)informatie voor het maken van de juiste keuzes.

Samen met Haute Equipe kunnen we een ontwikkeltraject van visie en strategie vorming tot uitvoering begeleiden.

www.celon.nl / info@celon.nl