Samen verder
  • by Frans Lustermans & Marion van Staveren
  • 06 Sep 2018

Samen verder

Persbericht, 6 september 2018

Per 1 oktober 2018 zullen Haute Equipe en Raadgevend Bureau Het Grote Oost (HGO) hun activiteiten op het gebied van subsidies samen voortzetten.

Gesprekken in mei en juni tussen de aandeelhouders van beide bedrijven hebben ertoe geleid dat op 4 september de overeenkomst tussen beide partijen is ondertekend. 

‘We zijn er trots op dat wij met het samengaan van beide partijen ons subsidieteam versterken met 3 adviseurs. Daarnaast biedt het Haute Equipe nieuwe klanten, een uitbreiding van de inhoudelijke activiteiten en een versterking van ons team van adviseurs op het gebied van subsidies’, aldus Marion van Staveren en Frans Lustermans die als directie van Haute Equipe de klanten en medewerkers van Het Grote Oost van harte welkom heten. 

Raadgevend Bureau Het Grote Oost is sinds 1987 intermediair in subsidie-verwerving. Naast het succesvol verwerven van subsidies, hebben de adviseurs veel ervaring in het ontwikkelen, beschrijven en begeleiden van innovatieve projecten, zowel in het bedrijfsleven als in het publieke domein, zowel nationaal als internationaal. 

Haute Equipe helpt zowel subsidieaanvragers als subsidieverstrekkers om hun ambities waar te maken. Wij kennen de subsidiemogelijkheden op regionaal, nationaal en Europees niveau en weten hoe je die benut. Wij weten ook hoe je als overheid stimuleringsgelden efficiënt inzet en zorgt dat ze bij de juiste projecten terecht komen. De subsidiewereld is een doolhof, waarbij het venijn vaak in de details zit. 

Meer informatie over Haute Equipe en subsidies is te vinden op www.haute-equipe.nl/subsidies.