Subsidies en Staatssteun

Subsidies

Subsidies zijn een handig middel voor de financiering van jouw project of om als instrument in te zetten om anderen te ondersteunen bij het realiseren van doelen die je zelf ook nastreeft. Wij ondersteunen zowel subsidieaanvragers als subsidieverstrekkers om hun ambities waar te maken. Wij kennen de subsidiemogelijkheden en weten hoe je die benut. Maar wij weten ook hoe je stimuleringsgelden efficiënt inzet en borgt dat ze bij de juiste projecten terecht komen. 

Onze expertise

  • Verwerving - kansen in beeld brengen, projecten opzetten, aanvragen doen, projectmanagement, financieel beheer en verantwoording;
  • Verstrekking - programma’s en regelingen opzetten, uitvoeringsorganisatie vormgeven en implementeren, uitvoering verzorgen;
  • Kennis - advisering m.b.t. staatssteun en organisatie, subsidietrainingen.
 

Staatssteun

Subsidies kunnen onder omstandigheden evenwel worden aangemerkt als staatsteun in de zin van artikel 107 van het EU-Werkingsverdrag (VWEU). Dit is het geval wanneer de subsidie voldoet aan de vijf criteria die in dit artikel zijn gesteld. Maar ook als subsidie moet worden aangemerkt als staatssteun, betekent dat zeker niet automatisch dat deze onrechtmatig is. Bijvoorbeeld niet als de subsidie onder de werking van een vrijstellingsverordening (bijv. een de-minimis- of de Algemene Groepsvrijstellingsverordening) geschaard kan worden.

Onze expertise

  • Toetsing - opstellen van staatssteunanalyses voor concrete projecten; toetsen van bestaande subsidieverordeningen en -regelingen aan staatssteunregels;
  • Advies - staatssteunproof maken van bestaande en nieuw op te stellen subsidieverordeningen en -regelingen, advies m.b.t. vrijstellingsmogelijkheden (de-minimis, AGVV, DAEB, etc.);
  • Kennis - subsidie en staatsteuntrainingen.
 

Contact

Meer weten? Bel of mail onze Daan op 023 - 547 19 13 of binnendienst@haute-equipe.nl. Voor inhoudelijke vragen kun je Martin Bremer mailen via m.bremer@haute-equipe.nl