Staatssteun - Wat te doen voor jouw organisatie?
  • by Gerrit Walstra, Emina Dedic, Wessel van Eeuwen
  • 07 Dec 2017

Staatssteun - Wat te doen voor jouw organisatie?

Haute Equipe - Staatssteun

TOETSING

Bij overheidsfinanciering kan er sprake zijn van onrechtmatige staatssteun.Als dit achteraf blijkt wordt de overheidsbijdrage teruggevorderd en dit kan verstrekkende gevolgen hebben. Maar niet elke vorm van overheidsfinanciering geldt als staatssteun. En niet alle verleende staatssteun is onrechtmatig. Bij subsidieverlening is eenvoudig vast te stellen dat er sprake is van overheidsfinanciering. Maar kunnen leningen bij de overheid ook als staatssteun gelden? En hoe zit het met garantstellingen? Of verkoop van goederen?

Staatssteunanalyse

Je bent van plan overheidsgeld in te zetten met een regeling of voor een bepaald project en vraagt je af of dat vanuit staatssteunoogpunt wel mag. Wij beantwoorden voor jou de vraag of er sprake is van staatssteun en zo ja, of de wijze waarop van plan bent overheidsgeld in te zetten rechtmatig is.

ADVIES

Als er sprake is van staatssteun, betekent dit niet dat de financiering per definitie onrechtmatig is. De wetgeving biedt namelijk niet enkel restricties, maar juist ook mogelijkheden. In de praktijk zien wij soms dat financiering direct wordt uitgesloten, zodra er sprake is van staatssteun. Dit is jammer omdat het vaak om doelen gaat waar veel partijen over enthousiast zijn.

Staatssteunadvies

Wij zetten voor je op een rij van welke vrijstellingsmogelijkheden gebruik gemaakt kan worden om overheidssteun rechtmatig te verlenen.  Dit kan om een specifiek project gaan of om een subsidieregeling. Wij voorzien dat van een advies en werken de gekozen mogelijkheid op maat uit.

RAPPORTAGES

Bij rechtmatige verlening van staatssteun zijn er procedurele aspecten die in acht moeten worden genomen. Dit is bijvoorbeeld het doen van een kennisgeving. Daarnaast dient een jaarlijkse staatssteunrapportage aangeleverd te worden.

Staatssteunrapportage
Wij verzorgen jouw staatssteunrapportage, zodat die op de juiste wijze wordt gedaan en je je hier geen zorgen over hoeft te maken. Zo nodig controleren wij ook of voor de reeds verleende staatssteun alle verplichtingen in acht worden genomen. 

Meer weten? 

Bel of mail Daan Ruigrok op 023 - 5471913 of via binnendienst@haute-equipe.nl.

Voor inhoudelijke vragen kun je Martin Bremer mailen via martin.bremer@haute-equipe.nl